Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Dlouhodobý pobyt za účelem studia je typ povolení k pobytu nad 90 dní určený pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice studovat.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O dlouhodobý pobyt za účelem studia můžete žádat, pokud bude forma studia odpovídat § 64 Zákona č. 326/1999 Sb. Nejčastější případy jsou tyto:

  • Studium akreditovaného studijního programu na vysoké škole
  • Účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy (organizované veřejnou vysokou školou, v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy)
  • Studium na střední škole nebo na vyšší odborné škole uskutečňované v rámci výměnného programu

Co všechno je podle zákona považováno za studium, najdete přehledně na této stránce.


Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Na dobu až 1 roku, případně 2 let v situacích specifikovaných v zákoně.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Pokud v České republice pobýváte za účelem studia, můžete na území bez zvláštního oprávnění pracovat (volný přístup na trh práce)


Můžete o toto pobytové oprávnění žádat, i pokud nemáte žádné dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ano, pokud jste držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia nebo dlouhodobého víza za účelem studia vydaného jiným členským státem Evropské unie (kromě Irska a Dánska). Žádost můžete podat také na zastupitelském úřadě České republiky.