Studium podle § 64

Pokud jste občané třetích zemí, rádi byste v České republice studovali a chcete si podat žádost o pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu), musí forma vašeho studia odpovídat tomu, co je jako studium definováno v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podle znění tohoto zákona, je studiem:

 • Studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole.
 • Účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy (organizované veřejnou vysokou školou, v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy).
 • Studium na střední nebo vyšší odborné škole uskutečňované v rámci výměnného programu.
 • Stipendijní pobyt podle stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Evropské unie nebo na základě rozhodnutí vlády České republiky, podle mezinárodních smluv prováděných MŠMT.
 • Stáž v České republice během studia na zahraniční vysoké škole nebo nejpozději do 2 let od skončení studia.
  • Stáž musí organizačně zajišťovat nebo koordinovat česká vysoká škola, Akademie věd České republiky nebo Ministerstvem školství pro tyto účely akreditovaná právnická osoba se sídlem na území nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která má na území organizační složku.
 • Evropská dobrovolná služba u žadatele ve věku 18 až 30 let nebo dobrovolnická služba, určená k získání praktických nebo odborných zkušeností.
  • Služba musí být uskutečňovaná v hostitelské organizaci na území jako součást programu nebo iniciativ Evropské unie nebo obdobného státního programu a zároveň ji musí organizačně zajišťovat nebo koordinovat ministerstvem nebo Ministerstvem školství pro tyto účely akreditovaná právnická osoba se sídlem na území nebo právnická osoba se sídlem mimo území, která má na území organizační složku.
 • Výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud jsou tyto činnosti vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv.

Pokud vaše studijní aktivity neodpovídají některému z výše uvedených příkladů (například chcete studovat na střední škole, neakreditovaný studijní obor vysoké školy, jazykové kurzy atd.), můžete si podat žádost o vydání dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za ostatními účely.