Povinnosti cizinců

Povinnosti občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků a občanů třetích zemí upravuje zákon o pobytu cizinců. Níže najdete povinnosti, které cizinci řeší v České republice nejčastěji.

Občané třetích zemí

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci