Ztráta, odcizení nebo poškození dokladu občanů EU a jejich rodinných příslušníků

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI OBČANŮ EU

Ztrátu, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci jsou povinni oznámit všichni jeho držitelé.


Jaká je lhůta k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu?

Do 3 pracovních dnů.


Jak a kde můžete ztrátu, odcizení nebo poškození dokladu oznámit?

Ztrátu, odcizení nebo poškození dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud ke ztrátě nebo odcizení došlo v zahraničí, oznamte to na zastupitelském úřadě.


Jaký je správní poplatek?

300 Kč, formou kolkových známek (kolků).


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O NOVÝ (NÁHRADNÍ) DOKLAD PŘI JEHO ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K žádosti o nové osvědčení o registraci budete potřebovat:

Při oznámení musíte uhradit správní poplatek 300 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení ztráty (změn)

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce, případně na zastupitelském úřadu.

Z procesních důvodů je vždy nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Ztrátu nebo odcizení tak můžete oznámit osobně a na počkání obdržíte nové osvědčení o registraci. V tomto případě si rezervujte termín předem online nebo telefonicky.

Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení ztráty nebo odcizení, navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení ztráty, odcizení nebo poškození poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Po zaznamenání ztráty nebo odcizení vás pracovníci ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou k vyzvednutí nového osvědčení o registraci. V případě, že do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná ztráta, odcizení nebo poškození dokladu byly zaznamenány, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu převzetí.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra k oznámení ztráty nebo odcizení dokladu. Pracovníci s vámi sepíší protokol a na počkání obdržíte nové osvědčení o registraci.

TRVALÝ POBYT OBČANŮ EU

Ztrátu, odcizení nebo poškození průkazu o povolení k trvalému pobytu jsou povinni oznámit všichni jeho držitelé.


Jaká je lhůta k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu?

Do 3 pracovních dnů.


Jak a kde můžete ztrátu, odcizení nebo poškození dokladu oznámit?

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud ke ztrátě nebo odcizení došlo v zahraničí, oznamte to na zastupitelském úřadě.


Jaký je správní poplatek?

300 Kč, formou kolkových známek (kolků).


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O NOVÝ (NÁHRADNÍ) DOKLAD PŘI JEHO ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K žádosti o nový průkaz budete potřebovat:

 • Platný cestovní doklad – pokud žádost pošlete poštou, stačí prostá kopie, originál předložíte na pracovišti
 • V případě odcizení je vhodné mít potvrzení od policie o oznámení odcizení dokladu
 • Formulář pro oznámení změn, pokud oznamujete poštou
 • Poškozený doklad v případě poškození
 • 2 fotografie

Při oznámení ztráty musíte uhradit správní poplatek 300 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení ztráty (změn)

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zmocněného zástupce, případně na zastupitelském úřadu.

Z procesních důvodů je vždy nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Ztrátu nebo odcizení tak můžete oznámit osobně a na počkání obdržíte nový průkaz o povolení k trvalému pobytu. V tomto případě si rezervujte termín předem online nebo nebo telefonicky.

Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení ztráty nebo odcizení, navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení ztráty, odcizení nebo poškození poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Po zaznamenání ztráty nebo odcizení vás pracovníci ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou k vyzvednutí nového průkazu o povolení k trvalému pobytu. V případě, že do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná ztráta, odcizení nebo poškození dokladu byly zaznamenány, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu převzetí.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra k oznámení ztráty nebo odcizení dokladu. Pracovníci s vámi sepíší protokol a na počkání obdržíte nový průkaz o povolení k trvalému pobytu.

PŘECHODNÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU

Ztrátu, odcizení nebo poškození průkazu o povolení k přechodnému pobytu nebo pobytové karty jsou povinni oznámit všichni jejich držitelé.


Jaká je lhůta k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu?

Do 3 pracovních dnů.


Jak a kde můžete ztrátu, odcizení nebo poškození dokladu oznámit?

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud ke ztrátě nebo odcizení došlo v zahraničí, oznamte to na zastupitelském úřadě.


Jaký je správní poplatek?

300 Kč, formou kolkových známek (kolků).


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O NOVÝ (NÁHRADNÍ) DOKLAD PŘI JEHO ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení ztráty, odcizení nebo poškození budete potřebovat:

 • V případě odcizení je vhodné mít potvrzení od policie o oznámení odcizení dokladu
 • Poškozený průkaz nebo průkaz, který obsahuje nefunkční nosič dat s biometrickými údaji

Při oznámení ztráty musíte uhradit správní poplatek 300 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení ztráty (změn)

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce, případně na zastupitelském úřadu.

Pokud chcete ztrátu oznámit osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu, pošlete náležitosti poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Po provedení vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou ke snímání biometrických údajů. Pokud do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli ztráta, odcizení nebo poškození dokladu byly zaznamenány, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu snímání biometrických údajů.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu. Pracovníci s vámi sepíší protokol a dostanete potvrzení o oznámení dané ztráty, odcizení nebo poškození. Také se s vámi domluví na termínu snímání biometrických údajů.

5. Dostavte se na snímání biometrických údajů

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí nového průkazu.

6. Vyzvedněte si hotový průkaz (biometrickou kartu)

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu nebo pobytové karty (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů.

TRVALÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU 

Ztrátu, odcizení nebo poškození průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo karty trvalého pobytu jsou povinni oznámit všichni jejich držitelé.


Jaká je lhůta k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu?

Do 3 pracovních dnů.


Jak a kde můžete ztrátu, odcizení nebo poškození dokladu oznámit?

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud ke ztrátě nebo odcizení došlo v zahraničí, oznamte to na zastupitelském úřadu.


Jaký je správní poplatek?

300 Kč, formou kolkových známek (kolků).


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O NOVÝ (NÁHRADNÍ) DOKLAD PŘI JEHO ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení ztráty, odcizení nebo poškození budete potřebovat:

 • V případě odcizení je vhodné mít potvrzení od policie o oznámení odcizení dokladu
 • Poškozený průkaz nebo průkaz, který obsahuje nefunkční nosič dat s biometrickými údaji

Při oznámení ztráty musíte uhradit správní poplatek 300 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení ztráty (změn)

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce, případně na zastupitelském úřadu.

Pokud chcete ztrátu oznámit osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu, pošlete náležitosti poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Po provedení vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou ke snímání biometrických údajů. Pokud do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná ztráta, odcizení nebo poškození dokladu byly zaznamenány, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu snímání biometrických údajů.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu. Pracovníci s vámi sepíší protokol a dostanete potvrzení o oznámení dané ztráty, odcizení nebo poškození. Také se s vámi domluví na termínu snímání biometrických údajů.

5. Dostavte se na snímání biometrických údajů

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí nového průkazu.

6. Vyzvedněte si hotový průkaz (biometrickou kartu)

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu nebo pobytové karty (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů.

OBČANÉ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ  

Ztrátu, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu jsou povinni oznámit všichni jeho držitelé.


Jaká je lhůta k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu?

Do 3 pracovních dnů.


Jak a kde můžete ztrátu, odcizení nebo poškození dokladu oznámit?

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud ke ztrátě nebo odcizení došlo v zahraničí, oznamte to na zastupitelském úřadu.


Jaký je správní poplatek?

300 Kč, formou kolkových známek (kolků).


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O NOVÝ (NÁHRADNÍ) DOKLAD PŘI JEHO ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení ztráty, odcizení nebo poškození budete potřebovat:

 • V případě odcizení je vhodné mít potvrzení od policie o oznámení odcizení dokladu
 • Poškozený průkaz nebo průkaz, který obsahuje nefunkční nosič dat s biometrickými údaji

Při oznámení ztráty musíte uhradit správní poplatek 300 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení ztráty (změn)

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Ztrátu, odcizení nebo poškození můžete oznámit na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce, případně na zastupitelském úřadu.

Pokud chcete ztrátu oznámit osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu, pošlete náležitosti poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Po provedení vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou ke snímání biometrických údajů. Pokud do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná ztráta, odcizení nebo poškození dokladu byly zaznamenány, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu snímání biometrických údajů.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu. Pracovníci s vámi sepíší protokol a dostanete potvrzení o oznámení dané ztráty, odcizení nebo poškození. Také se s vámi domluví na termínu snímání biometrických údajů.

5. Dostavte se na snímání biometrických údajů

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí nového průkazu.

6. Vyzvedněte si hotový průkaz (biometrickou kartu)

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu nebo pobytové karty (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů.