Kolkové známky

Vyřízení mnohých úkonů podléhá zaplacení správnímu poplatků v konkrétní výši. Ta se mnohdy liší pro občany třetích zemí nebo občany Evropské unie (včetně občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu) a jejich rodinné příslušníky.

Kolkové známky (kolky) jsou jediným platebním prostředkem, kterým lze uhradit správní poplatek za konkrétní úkony. Na pracovištích Ministerstva vnitra nelze platit hotově či platební kartou. Výjimku představují pouze platby za pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince, která se provádí v hotovosti.

Kolkové známky není možné zakoupit přímo na pracovišti, ale pouze na jakékoliv pobočce České pošty. Seznam poboček včetně vyhledávání podle konkrétní adresy je dostupný na stránkách České pošty.

Poplatek je vždy nutné uhradit přesnou částkou formou kolkových známek, tak jak jí stanoví sazebník poplatků k jednotlivým správním úkonům. Pokud k vaší žádosti přiložíte kolkovou známku vyšší hodnoty, než je potřeba, přesahující částka vám vyplacena nebude.

Pokud posíláte svou žádost poštou, přiložte kolkové známky k ostatním písemnostem, které zasíláte. V případě, že se rozhodnete pro podání žádosti datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem, není přiložení kolků možné. V tomto případě budete následně vyzváni k uhrazení správního poplatku jiným způsobem.