O nás

K čemu slouží tento web?

Informační portál FRS vznikl za účelem informovat cizince v České republice o pobytových záležitostech srozumitelně a v souvislostech.

Informacemi obsaženými na webu si klademe za cíl vám přiblížit, jak postupovat, když chcete požádat o pobytové oprávnění, prodloužit stávající pobyt, oznámit změny nebo chcete provést nějaký další úkon související s vaším pobytem.

Pokud vás zajímá, jaké možnosti pobytu Česká republika nabízí, proklikejte si našeho Průvodce cizince. V závislosti na tom, jak dlouho a za jakým účelem zde chcete pobývat, se dozvíte, o jaká pobytová oprávnění si případně můžete žádat.

Odbor azylové a migrační politiky se v problematice pobytů řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Proto také informace na informačním portálu FRS vycházejí především z tohoto zákona, a také ze zákonů č. 325/1999 Sb., o azylu, ze správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.) a dalších. Sekce k dočasné ochraně je zpracovaná na základě zákona Lex Ukrajina.

Portál FRS poskytuje nejdůležitější a nejčastěji vyhledávané informace z pobytové problematiky. Nejedná se však o doslovné a úplné znění zákona. Kompletní informace naleznete v doslovném znění konkrétních právních předpisů.


Nejsme cizinecká policie. Kdo jsme a čemu se věnujeme?

Odbor azylové a migrační politiky je jedním z útvarů Ministerstva vnitra. Naši zaměstnanci se věnují následujícím oblastem:

  • mezinárodní ochrana,
  • vstup a pobyt cizinců na území České republiky,
  • koordinace integrace cizinců,
  • mezinárodní a evropská spolupráce v oblasti azylu a migrace,
  • schengenská spolupráce,
  • ochrana hranic,
  • návratová politika.

Odbor dále úzce spolupracuje s organizační složkou státu Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, předkládá návrhy na zřízení či změnu charakteru azylových zařízení a zařízení pro zajištění cizinců. 


Jak jsme vznikli?

Odbor azylové a migrační politiky vznikl na Ministerstvu vnitra v roce 2000 sloučením odboru pro uprchlíky a odboru pro imigraci a ochranu státních hranic. K největšímu rozšíření odboru došlo v letech 2009 a 2011, kdy byly Policii České republiky, po vzoru ostatních států Evropské unie, odebrány nepolicejní činnosti. Následně je začalo spravovat Ministerstvo vnitra.

1. 1. 2009 převzal odbor azylové a migrační politiky agendu trvalých pobytů. Od roku 2011 dále i agendu přechodných pobytů (dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz).


Kde nás najdete?

Své pobytové záležitosti si vyřizujete na pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Vždy spadáte pod některé z pracovišť v závislosti na tom, kde je adresa vašeho bydliště.