Fotografie

Fotografie představuje nezbytnou náležitost při řešení mnohých pobytových záležitostí.


Přečtěte si obecné podmínky, které fotografie musí splňovat:

  • V době podání žádosti musí fotografie odpovídat vaší podobě. Musí také vyhovovat testům dlouhodobé obrazové stálosti a mít hladký povrch.
  • Je nutné, aby fotografie ukazovala vaši hlavu a horní část ramen v předním čelném pohledu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Váš pohled směřuje do objektivu, musíte mít neutrální výraz, zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Výška obličejové části hlavy (tvořena vzdáleností od očí k bradě) je minimálně 13 mm.
  • Retuše, případně jiné úpravy, nejsou přípustné. Fotografie musí být bez odlesků, které by skryly nebo změnily charakteristické obličejové znaky, například obočí, bradu.

Rozměry:

Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm × 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm ± 0.5 mm. Tloušťka fotografie musí být v rozmezí od 0.13 mm do 0.27 mm.

Barvy:

Fotografie je akceptována v černobílém nebo barevném provedení.

Pozadí musí být bílé až světlemodré, případně světlešedé barvy. Přípustný je také plynulý přechod těchto barev.