Podání dálkovou formou

Pokud chcete podat žádost, doplnit žádost o další listiny nebo například oznámit změnu poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, dbejte na dodržení stanovené lhůty. Pro počítání lhůty je rozhodující datum podání do poštovní přepravy nebo datum odeslání datovou schránkou či e-mailem. Vždy si také zkontrolujte, jestli daný úkon můžete řešit zasláním, nebo vyžaduje vaši osobní přítomnost.

POŠTOU

DATOVOU SCHRÁNKOU

E-MAILEM SE ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM

Vyplněný formulář a potřebné dokumenty můžete poslat poštou na pracoviště Ministerstva vnitra podle místa vašeho pobytu.

Vždy je nutné odeslat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Originál cestovního dokladu neposílejte poštou. Pošlete pouze prostou kopii stránky s osobními údaji. Originál předložíte později na pracovišti Ministerstva vnitra.

V případě matričních dokladů musíte předložit originál. Poštou ale stačí poslat prostou kopii, originál předložíte později na pracovišti Ministerstva vnitra.

Poslat formulář s dokumenty poštou můžete, i když se nenacházíte v České republice. Jedná se o jediný případ, kdy se zásilka neposílá na pracoviště podle místa vašeho pobytu.