Povinnosti občanů třetích zemí - obecně

Povinnosti občanů třetích zemí upravuje zákon o pobytu cizinců. Níže najdete povinnosti, které cizinci řeší v České republice nejčastěji.

Jako občané třetích zemí máte především povinnost:

 • Oznámit svoji přítomnost na území České republiky odboru cizinecké policie, a to do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území. Přihlašovací formulář si můžete stáhnout na stránkách cizinecké policie. Tato povinnost se na vás nevztahuje, pokud vaši přítomnost na území oznámí ubytovatel (hotel, hostel…).
  • Pokud přijíždíte do České republiky za účelem převzetí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, můžete svoji přítomnost na území oznámit na pracovišti Ministerstva vnitra, kde zároveň vyřešíte záležitosti týkající se snímání biometrických údajů.
 • Oznámit změnu jména, příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu, včetně jeho výměny, a údajů ve vašem pobytovém oprávnění do 3 pracovních dnů ode dne změny na pracovišti Ministerstva vnitra. V případě bezvízového pobytu nebo pobytu na krátkodobé vízum tyto změny oznamujete na cizinecké policii.
 • Oznámit změnu adresy do 30 pracovních dnů ode dne změny na pracovišti Ministerstva vnitra.
 • Pokud dojde ke ztrátě, zničení, poškození nebo odcizení vašeho pobytového dokladu, musíte to oznámit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k události došlo, na pracovišti Ministerstva vnitra.
 • Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho cestovního dokladu, musíte to bezodkladně oznámit policii.
 • Pokud chcete ukončit svůj pobyt v České republice, musíte odevzdat doklad o pobytu na území, a to nejpozději 3 dny před ukončením pobytu.
 • Na požádání policie prokázat svou totožnost platným cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k pobytu (biometrický průkaz).
 • Při pobytové kontrole na požádání předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění.
 • Další povinnosti cizinců můžete najít přímo v zákoně o pobytu cizinců na území České republiky, č. 326/1999 Sb.