Příjezd občanů EU a jejich rodinných příslušníků do České republiky

Občané Evropské unie

Rodinní příslušníci občanů Evropské unie

  • Státní hranice České republiky, které jsou vnitřními hranicemi schengenského prostoru, můžete překročit v zásadě v jakémkoliv místě. Hraniční kontrola se neprovádí.
  • Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích, tedy na mezinárodních letištích České republiky, pokud létáte do nebo ze zemí mimo Schengen.
  • Pokud jako občané Evropské unie nemáte cestovní doklad nebo průkaz totožnosti a nemůžete si ho obstarat, policie vám při hraniční kontrole umožní, abyste svou totožnost prokázali jiným dokladem.