Povinnosti občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků

Povinnosti občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků upravuje zákon o pobytu cizinců. Níže najdete povinnosti, které cizinci řeší v České republice nejčastěji.

Jako občané Evropské unie nebo rodinní příslušníci občanů Evropské unie máte především povinnost:

  • Oznámit svoji přítomnost na území České republiky odboru cizinecké policie, a to do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud zde plánujete pobývat déle než 30 dnů. Přihlašovací formulář si můžete stáhnout na stránkách cizinecké policie. Tato povinnost se na vás nevztahuje, pokud vaši přítomnost na území oznámí ubytovatel (hotel, hostel…), případně pokud jste osobou mladší 15 let.
    • Pokud občan Evropské unie nepobývá na území ČR, musí jeho rodinný příslušník oznámit svůj pobyt ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR.
  • Oznámit změnu jména, příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu, včetně jeho výměny, údajů ve vašem pobytovém oprávnění nebo osvědčení o registraci do 15 pracovních dnů ode dne změny.
  • Oznámit změnu adresy do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud budete na nové adrese pobývat déle než 180 dní.
  • Pokud chcete ukončit svůj pobyt v České republice, musíte odevzdat doklad o pobytu na území, a to nejpozději 3 dny před ukončením pobytu.
  • Pokud dojde ke ztrátě, zničení, poškození nebo odcizení vašeho pobytového dokladu, musíte to oznámit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k události došlo.
  • Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho cestovního dokladu, musíte to bezodkladně oznámit policii.
  • Další povinnosti cizinců si můžete dohledat přímo v Zákoně o pobytu cizinců  na území České republiky, č. 326/1999 Sb.