Ztráta, odcizení nebo poškození dokladu

Ztrátu, odcizení nebo poškození víza nebo průkazu o povolení k pobytu jsou povinni oznámit všichni občané třetích zemí, kteří mají dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

DLOUHODOBÉ VÍZUM

DLOUHODOBÝ & TRVALÝ POBYT

Jaká je lhůta k oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu?

Do 3 pracovních dnů.


Jak a kde můžete ztrátu, odcizení nebo poškození dokladu oznámit?

Ztrátu nebo odcizení můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud ke ztrátě nebo odcizení došlo v zahraničí, oznamte to na zastupitelském úřadě.


Jaký je správní poplatek?

Za duplikát vízového štítku neplatíte správní poplatek.


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O DUPLIKÁT VÍZOVÉHO ŠTÍTKU PŘI JEHO ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K žádosti o duplikát vízového štítku budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky,, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení ztráty (změn)

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny), latinkou a v českém jazyce.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Ztrátu nebo odcizení musíte oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce, případně na zastupitelském úřadu.

Termín si rezervujte předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení ztráty nebo odcizení, navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Po zaznamenání ztráty nebo odcizení vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou k vyznačení duplikátu vízového štítku. V případě, že do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná změna byla provedena, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu vyznačení štítku.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra k nahlášení ztráty, odcizení nebo poškození dokladu. Pracovníci s vámi sepíší protokol a dostanete potvrzení o oznámení dané ztráty, odcizení.

V případě, že už máte nový cestovní doklad, pracovníci vám do něj na místě vyznačí duplikát vízového štítku.

Pokud ještě nový cestovní doklad nemáte, dostanete potvrzení o oznámení ztráty, odcizení nebo poškození víza a budete se muset osobně dostavit znovu, až vám bude nový cestovní doklad vydán, aby vám do něj pracovníci vyznačili duplikát vízového štítku.