Ukončení a zrušení povolení k pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků

Pokud nechcete dále pobývat v České republice, oznamujete ukončení pobytu. Naopak ke zrušení pobytu dochází ve vážných případech ze strany státu. V obou případech musíte vrátit vaše doklady o pobytu.

UKONČENÍ POBYTU

ZRUŠENÍ POBYTU

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI OBČANŮ EU

Pokud chcete ukončit svůj pobyt na území České republiky, musíte odevzdat zpět vaše osvědčení o registraci, a to nejpozději 3 dny před ukončením pobytu. Doklad odevzdejte na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra.

Vaše osvědčení o registraci můžete také poslat zpět poštou. V tomto případě pošlete osvědčení o registraci jako doporučenou zásilku nebo cenné psaní, spolu s uvedením informace, že ukončujete pobyt v České republice.

PŘECHODNÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU

Pokud chcete ukončit svůj pobyt na území České republiky, musíte odevzdat zpět váš průkaz o povolení k pobytu nebo pobytovou kartu, a to nejpozději 3 dny před ukončením pobytu. Doklad odevzdejte na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra.

Váš průkaz o povolení k pobytu nebo pobytovou kartu můžete také poslat zpět poštou. V tomto případě pošlete průkaz jako doporučenou zásilku nebo cenné psaní, spolu s uvedením informace, že ukončujete pobyt v České republice.

TRVALÝ POBYT OBČANŮ EU

Pokud chcete ukončit svůj pobyt na území České republiky, musíte odevzdat zpět váš průkaz o povolení k trvalému pobytu, a to nejpozději 3 dny před ukončením pobytu. Doklad odevzdejte na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra.

Váš průkaz o povolení k trvalému pobytu můžete také poslat zpět poštou. V tomto případě pošlete průkaz jako doporučenou zásilku nebo cenné psaní, spolu s uvedením informace, že ukončujete pobyt v České republice.

TRVALÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU 

Pokud chcete ukončit svůj pobyt na území České republiky, musíte odevzdat zpět váš průkaz o povolení k trvalému pobytu, a to nejpozději 3 dny před ukončením pobytu. Doklad odevzdejte na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra.

Váš průkaz o povolení k trvalému pobytu můžete také poslat zpět poštou. V tomto případě pošlete průkaz jako doporučenou zásilku nebo cenné psaní, spolu s uvedením informace, že ukončujete pobyt v České republice.