Registrace po příjezdu

DLOUHODOBÉ VÍZUM

DLOUHODOBÝ & TRVALÝ POBYT

Po příjezdu do České republiky se jako občané třetích zemí musíte do 3 pracovních dnů registrovat, tedy oznámit místo svého pobytu na území České republiky příslušnému odboru cizinecké policie.

K registraci pobytu budete potřebovat:

  • Cestovní doklad
  • Přihlašovací lístek (k dispozici na pracovišti)
  • Doklad o cestovním zdravotním pojištění

Podívejte se na podrobnější informace k registraci pobytu u odboru cizinecké policie.

Registrace pobytu se na vás nevztahuje, pokud jste:

  • tuto povinnost splnili u ubytovatele (například pokud jste ubytováni v hotelu, na ubytovně nebo v jiném hromadném ubytovacím zařízení),
  • mladší 15 let,
  • členy personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice (to se vztahuje také na vaše rodinné příslušníky, kteří jsou registrováni Ministerstvem zahraničních věcí), nebo
  • občané třetí země a Ministerstvo vnitra vám poskytuje ubytování.