Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí příslušného oprávnění k pobytu na území (D/VR) 

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí příslušného oprávnění k pobytu na území slouží občanům třetích zemí ke vstupu do České republiky. Nazývá se také jinak jako „vstupní vízum“ (D/VR) a je potřeba, pokud: 

  • vaše žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, kterou jste podávali na zastupitelském úřadě České republiky, byla schválena, 
  • jste v zemi původu změnili cestovní doklad (v případě držitelů dlouhodobého víza) a vracíte se zpět do České republiky, 
  • vám v průběhu řízení o nově podané žádosti skončila platnost povolení k dlouhodobému pobytu (biometrické karty) nebo překlenovacího víza a nacházíte se v zahraničí, 
  • jste ztratili průkaz o povolení k pobytu (biometrickou kartu) nebo cestovní doklad, ve kterém máte vyznačené vízum a potřebujete se vrátit zpět do České republiky. 

Kde vám bude vyznačeno D/VR? 

Výhradně na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.


 

Jaká je lhůta pro vydání D/VR víza? 

Pokud to podmínky umožňují, je vízum vydáno ihned na místě. 


Jaká je platnost D/VR víza? 

Vízum se vydává s dobou platnosti 6 měsíců. Délka pobytu na toto vízum je však maximálně 60 dnů.  

Příklad: Bylo vám vydáno vízum s dobou platnosti od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, což znamená, že přicestovat do České republiky můžete kdykoliv v tomto rozmezí. Pobývat na území můžete ale maximálně 60 dnů, tedy pokud přicestujete 1. 3. 2023, pak zde na toto vízum můžete pobývat do 30. 4. 2023. Během těchto 60 dnů si musíte stihnout realizovat svůj dlouhodobý pobyt – dostavit se na registraci, snímání biometrických údajů a převzít biometrický průkaz.


Načítavání obsahu