Povolení k dlouhodobému pobytu na území – obecně

Povolení k dlouhodobému pobytu je pobytové oprávnění určené pro občany třetích zemí, kteří chtějí na území České republiky za určitým účelem pobývat déle než jeden rok.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

Povolení k dlouhodobému pobytu je vydáváno vždy za určitým konkrétním účelem. O toto povolení můžete žádat, pokud jste držiteli dlouhodobého víza uděleného za stejným účelem, pro který je žádáno o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, pokud tento účel nadále trvá.

Výjimku představují tato povolení dlouhodobého pobytu:

  • Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny na území
  • Dlouhodobý pobyt rezidenta jiného členského státu EU
  • Dlouhodobý pobyt za účelem studia
  • Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu
  • Dlouhodobý pobyt za účelem investování
  • Zaměstnanecká karta
  • Modrá karta
  • Karty vnitropodnikově převedených zaměstnanců.

Obecně tedy můžete o povolení k dlouhodobému pobytu žádat, pokud jste držiteli dlouhodobého víza uděleného za účelem, který nadále trvá a na základě kterého chcete o dlouhodobý pobyt žádat anebo pokud jste držiteli dlouhodobého pobytu za jakýmkoliv účelem.


Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Nejdéle na 2 roky.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.