Překlenovací štítek

Překlenovací štítek slouží jako osvědčení oprávněnosti k pobytu, pokud v České republice pobýváte na základě fikce pobytu. Fikce pobytu nastává, pokud platnost vašeho předchozího pobytového oprávnění skončila, ale ve stanovené lhůtě jste podali žádost o vydání nebo prodloužení platnosti povolení k pobytu či víza.


V jakých případech je potřeba překlenovací štítek?

V době řízení o žádosti pobýváte v České republice oprávněně až do pravomocného rozhodnutí a Ministerstvo vnitra i policie si mohou v případě potřeby váš pobytový status ověřit. Překlenovací štítek není povinný a vy jej potřebujete nejčastěji, pokud:

  • chcete v době vyřizováni žádosti vycestovat z České republiky nebo
  • jste zaměstnanci mezinárodní dopravy nebo
  • prodlužujete platnost živnostenského listu.

Jak překlenovací štítek vypadá?


Jaká je platnost překlenovacího štítku? 

Dobu platnosti určí pracovník Ministerstva vnitra. Nejčastěji odpovídá předpokládané době řízení o žádosti.  


Kde vám bude překlenovací štítek vyznačen? 

Na pracovišti Ministerstva vnitra – k vyznačení štítku se musíte dostavit výhradně osobně a s sebou přinést cestovní doklad. Za děti mladší 15 let vyřizuje tuto agendu zákonný zástupce (nejčastěji jeden z rodičů), dítě u toho nemusí být přítomné, je však potřeba předložit originál cestovního doklad dítěte. 


Jaká je lhůta pro vydání překlenovacího štítku? 

Štítek se obvykle vydává ihned na místě. 


Co vám překlenovací štítek umožní? 

Překlenovací štítek vám umožní prokázat, že v České republice pobýváte oprávněně, přestože platnost vašeho víza nebo průkazu o povolení k pobytu již skončila. Překlenovací štítek vám také po dobu platnosti umožní vycestovat z České republiky a zase se vrátit.

Načítavání obsahu