Žádost o sdělení stavu řízení

Pokud jste podali žádost o povolení k pobytu, můžete stav řízení průběžně sledovat online na webu v sekci Stav řízení, případně ve svém profilu. V případě, že si přejete obdržet oficiální stanovisko Ministerstva vnitra k vašemu řízení, můžete podle správního řádu podat žádost o sdělení jeho stavu.


Jak a kde žádost podat?

Žádost posílejte poštou, datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu svého pracoviště Ministerstva vnitra dle hlášeného bydliště.


Jak dlouho má ministerstvo na zpracování odpovědi?

30 dnů ode dne přijetí žádosti.


Co obdržíte v odpovědi?

Ministerstvo vám v odpovědi zašle krátkou informaci o tom, jaký je stav řízení vaší žádosti ke dni zpracování odpovědi.

V odpovědi obdržíte informaci o tom, že řízení:

  1. probíhá (ministerstvo shromažďuje podklady pro vydání rozhodnutí, nebo vyhodnocuje žádost),
  2. je přerušeno, nebo
  3. bylo rozhodnuto.

Ministerstvo vnitra v odpovědi neposkytuje hypotetické scénáře o výsledku vaší žádosti u stále probíhajícího řízení, ani nesděluje skutečnosti, které ministerstvo vedou nebo vedly pro vydání konkrétního rozhodnutí.