Přerušení řízení

Pokud jsou během řízení zjištěny skutečnosti, které jsou důvodem pro přerušení řízení, Ministerstvo vnitra usnesením řízení přeruší.


Důvody přerušení řízení upravuje správní řád. Z hlediska řízení o povolení k pobytu se jedná zejména o přerušení z důvodu:

  • odstraňování vad v žádosti,
  • probíhajícího řízení o předběžné otázce,
  • žádosti žadatelů.
    • Pokud žádáte o přerušení řízení, je nutné uvést důvod pro který chcete toto řízení přerušit. Bez uvedení důvodu nebude vaší žádosti vyhověno.

V okamžiku, kdy dojde k odstranění překážek vedoucích k přerušení řízení, vám ministerstvo zašle dopis, ve kterém vás vyrozumí o pokračování řízení.

Pokud je v usnesení o přerušení řízení stanovena lhůta k provedení určitého úkonu, může na vaši žádost správní orgán tuto lhůtu přiměřeně prodloužit.

Během přerušení řízení jsou činěny pouze ty úkony, které vedou k odstranění důvodu pro přerušení.

Pokud máte podanou žádost, lhůta pro vydání rozhodnutí správního orgánu přestává běžet již dnem, kdy nastal důvod k přerušení a neskončí dříve než 15 dní ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.