Osobní podání

Žádosti o pobytová oprávnění na území České republiky je možné podat pouze osobně.


Obecně se jedná o následující typy žádostí:

Občané třetích zemí

  • Dlouhodobé vízum
  • Prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem strpění
  • Povolení k dlouhodobému pobytu
  • Povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem (změna účelu)
  • Povolení k trvalému pobytu

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

  • Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
  • Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU
  • Povolení k trvalému pobytu občanů EU

Žádosti o tato pobytová oprávnění se zpravidla podávají na pracovištích Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky. V případě žádostí o udělení dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu nebo trvalého pobytu, také na zastupitelských úřadech České republiky.

Pokud nesplníte podmínku osobního podání, řízení o žádosti nebude zahájeno.

Za žadatele mladší 15 let musí žádost osobně podat zákonný zástupce (nejčastěji jeden z rodičů). 

Více o tom, jakým způsobem a kde můžete žádat, najdete na stránkách věnovaných jednotlivým pobytovým oprávněním. Pokud si nejste jisti, o jaký typ pobytu můžete žádat, vyzkoušejte našeho průvodce.