Fikce pobytu na území občanů třetích zemí

Pokud podáte oprávněně a ve lhůtě žádost o povolení nebo žádost o prodloužení povolení k pobytu nebo víza, pobýváte ve většině případů na území České republiky legálně, a to po celou dobu správního řízení až do pravomocného rozhodnutí o žádosti.


Co je to fikce pobytu?

Fikce pobytu je termín označující situaci, kdy pobýváte na území České republiky oprávněně, ale nemáte fyzické povolení k pobytu nebo víza. Tato situace nastává nejčastěji, pokud:

 • ve stanovené lhůtě a v souladu se zákonem podáte žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu nebo víza anebo žádost o nové povolení k dlouhodobému pobytu na území za jiným účelem, a zároveň
 • vyprší platnost vaší stávající biometrické karty nebo víza, a zároveň
 • o řízení ještě nebylo pravomocně rozhodnuto.

V jakých situací pro občany třetích zemí vzniká podáním žádosti fikce pobytu?

 • Nejpozději poslední den, nejdříve 90 dní před uplynutím doby platnosti vašeho víza požádáte o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.
 • Nejpozději poslední den, nejdříve 120 dní před uplynutím doby platnosti vašeho stávajícího povolení k pobytu požádáte o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu (včetně například zaměstnanecké nebo modré karty)
 • Nejpozději poslední den platnosti vašeho stávajícího povolení k pobytu požádáte o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem (změna účelu).
 • Pokud jako držitelé povolení k pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem Evropské unie požádáte v souladu se zákonem o vydání povolení k pobytu za účelem studia na území České republiky.
 • Pokud jako držitelé povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem Evropské unie požádáte v souladu se zákonem o vydání povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území České republiky.  Obdobně platí pro rodinné příslušníky držitelů povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem Evropské unie.
 • Pokud jako držitelé modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie požádáte v souladu se zákonem o vydání modré karty na území České republiky. Obdobně platí pro rodinné příslušníky držitelů modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie.
 • Pokud jako držitelé karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané jiným členským státem Evropské unie požádáte v souladu se zákonem o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance na území České republiky. Obdobně platí pro rodinné příslušníky držitelů karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie.
 • Pokud jako držitelé povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie podáte na území České republiky žádost o: vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, zaměstnanecké karty nebo modré karty.

V jakých situací podáním žádosti fikce nevzniká?

Pokud se nejedná o situaci zmíněnou v předchozím odstavci, nepobýváte podáním žádosti na území České republiky na základě takzvané fikce pobytu.

Ve většině případů nevzniká fikce podáním žádosti o povolení k trvalému pobytu nebo podáním žádosti o vydání víza za účelem strpění pobytu na území.

Obdobně platí například pro žádosti o Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem). Samotným podáním žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu nevzniká fikce pobytu.


Načítavání obsahu