Povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu v České republice

Povolení k trvalému pobytu je typ povolení k pobytu, který se na žádost vydá občanům třetích zemí, kteří ke dni podání žádosti pobývají na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 5 let.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu?

O povolení k trvalému pobytu po 5 letech pobytu na území můžete žádat, pokud ke dni podání žádosti splníte podmínku nejméně 5 let nepřetržitého pobytu na území České republiky.


Na jak dlouho se povolení k trvalému pobytu vydává?

Platnost povolení k trvalému pobytu na území není časově omezena, časově omezená je pouze platnost průkazu. Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává s dobou platnosti na 10 let, respektive 5 let u cizinců mladších 15 let. Platnost průkazu lze prodloužit, a to i opakovaně.

Jak povolení k trvalému pobytu vypadá?


Jaké povinnosti jsou spojené s tímto povolením k pobytu?

Pokud máte trvalý pobyt, vztahují se na vás povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Jako držitel povolení k trvalému pobytu také máte volný přístup na trh práce, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a právo na dávky sociální podpory. Pokud splňujete podmínky zákona o důchodovém pojištění, můžete také pobírat starobní důchod.