Doklad o zkoušce z českého jazyka

Doklad o zkoušce z českého jazyka je povinnou náležitostí žádosti o povolení k trvalému pobytu občanů třetích zemí po 5 letech nepřetržitého pobytu na území.

OBECNÉ INFORMACE

VÝJIMKY Z POVINNOSTI SKLÁDAT ZKOUŠKU Z ČJ