Souhlas rodičů s pobytem dítěte na území

Souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území, je dokument, který se dokládá v případě, že rodič, zákonný zástupce nebo poručník nebude na území společně s dítětem pobývat.


Souhlas se předkládá k žádostem, u nichž předložení tohoto dokumentu je stanoveno zákonem. V případech, kdy je povinnou náležitostí, musí být předložen až do doby nabytí plnoletosti dítěte.

Jedná se o volnou formou psaný dokument. Podpis na souhlasu nemusí být úředně ověřen.

Souhlas se nevyžaduje v případech, kdy rodiče, zákonní zástupci nebo poručníci za dítě podávají žádost nebo budou s dítětem na území společně pobývat. Pokud ale například dítě pobývá na území České republiky pouze s matkou a otec je v zahraničí, je nutné předložit také souhlas otce.

Souhlas dále není vyžadován v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu, pokud již dítě na území pobývá na základě dlouhodobého víza, případně povolení k dlouhodobému pobytu, nebo pokud je prokázáno, že souhlas nemohl být z důvodů na vůli nezávislých předložen.