Změna účelu pobytu

Pokud jste držiteli povolení k dlouhodobému pobytu a chcete na území České republiky pobývat za jiným účelem, musíte žádat o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu, na což se mohou stahovat určitá pravidla.


Co je to změna účelu a jak probíhá?

Pokud jste například držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sportovním a chcete žádat o dlouhodobý pobyt za účelem rodinným, musíte žádat o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu. Postup je odlišný oproti žádosti prodloužení dlouhodobého pobytu za stejným účelem.

 • Žádost musíte podat výhradně osobně na pracovišti Ministerstva vnitra.
 • Žádost můžete podat kdykoliv v době platného povolení k pobytu.
 • Lhůta na rozhodnutí takové žádosti je 60 dnů.

Jaká jsou omezení pro změnu účelu pobytu?

 • Pokud jste vstoupil na území za účelem společného soužití rodiny a jste držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem, můžete žádat povolení k pobytu za jiným účelem po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let. Výjimky jsou následující:
  • O dlouhodobý pobyt za jiným účelem můžete žádat, pokud jste pozůstalou osobou po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny a ke dni úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny jste pobývali na území nejméně 2 roky; nebo k úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
  • O dlouhodobý pobyt za jiným účelem můžete žádat v případě rozvodu, pokud ke dni rozvodu pobýváte na území nejméně 3 roky.
 • Pokud jste držiteli dlouhodobého pobytu za účelem strpění pobytu na území, můžete žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, pokud pobýváte na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let.

Na jaké žádosti se výše uvedené omezení nevztahuje?

 • Pokud žádáte o pobytové oprávnění, které je v zákoně č. 326/1999 Sb. (zákon o pobytu cizinců) upravené samostatným paragrafem, např. § 42a – Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území.
 • Jedná se o tato pobytová oprávnění (tyto účely pobytu): společného soužití rodiny; studium; ochrana na území; vědecký výzkum; zaměstnanecká karta; modrá karta; karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance; karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie; investování.
 • Případná omezení pro podání těchto žádosti naleznete vždy v daném paragrafu zákona.