Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti

Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání je určen pro občany třetích zemí, kteří úspěšně dokončili studium akreditovaného studijního programu na vysoké škole anebo vědecký výzkum na území České republiky a chtějí si hledat zaměstnání nebo zahájit podnikatelskou činnost.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání můžete žádat, pokud:

  • máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a úspěšně jste dokončili akreditovaný studijní program na vysoké škole.
  • máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a tento výzkum jste úspěšně dokončili.

Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Na 9 měsíců bez možnosti prodloužení.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Dobu platnosti povolení k pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání nelze prodloužit.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Pokud jste v České republice úspěšně dokončili akreditovaný studijní program na vysoké škole a poté získali pobytové oprávnění za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání,  máte volný přístup na trh práce a můžete tak bez omezení pracovat, podnikat, případně hledat práci nebo zahájit podnikatelskou činnost.

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání jsou také oprávněni podat žádost o vydání dlouhodobého pobytu za účelem podnikání bez nutnosti splnění podmínky předchozího pětiletého pobytu na území České republiky.

S platným průkazem o povolení k pobytu můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.


Můžete o toto pobytové oprávnění žádat, i pokud nemáte žádné dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ne, žádost můžete podat, pouze pokud jste držiteli dlouhodobého pobytu za účelem studia a studujete akreditovaný studijní program na vysoké škole nebo dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území České republiky.