Doklad o dokončení výzkumné činnosti

Doklad o dokončení výzkumné činnosti je jednou z povinných náležitostí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti, pokud tuto žádost podáváte jako držitelé povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem vědeckého výzkumu.

Předložte ho v originále nebo úředně ověřené kopii například ve formě potvrzení výzkumné instituce, ze kterého je patrné, že jste u ní byli zaměstnáni jako výzkumní pracovníci a váš výzkum k určitému datu skončil.