Doklad o úspěšném dokončení studia na vysoké škole

Doklad o úspěšném dokončení studia na vysoké škole je jednou z povinných náležitostí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti, pokud tuto žádost podáváte jako držitelé povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia na území.

Předložte ho v originále nebo úředně ověřené kopii ve formě vysokoškolského diplomu, případně potvrzení o absolvování studia vydaného školou, pokud jste diplom zatím neobdrželi.