Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem podnikání je určené pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice vykonávat podnikatelskou činnost.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o dlouhodobé vízum za účelem podnikání?

O dlouhodobé vízum za účelem podnikání můžete žádat, pokud se chystáte na území České republiky podnikat, provozovat živnost, být osobou samostatně výdělečně činnou, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti.


Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 1 roku.


Jak toto vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Po dobu platnosti víza můžete v České republice legálně pobývat a vykonávat podnikatelskou činnost.