Nepřijatelnost žádosti

Nepřijatelností žádosti rozumíme situaci, kdy je žádost předkládána za okolností, u nichž zákon stanoví, že pokud nastanou, není její podání možné. Nepřijatelností žádosti rozumíme také situaci, kdy předkládaná žádost nesplňuje zákonem definované podmínky, bez jejichž splnění je podání žádosti zákonem zapovězeno.

OBECNÉ INFORMACE

DLOUHODOBÉ VÍZUM

DLOUHODOBÝ A TRVALÝ POBYT

NEPŘIJATELNOST PŘI PRODLOUŽENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA

Pokud je žádost nepřijatelná, správní řízení není zahájeno a na žádost se hledí, jako kdyby nebyla podána. Informaci o nepřijatelnosti, včetně zdůvodnění, vám ministerstvo nebo zastupitelský úřad písemně sdělí a učiní o ní usnesení do spisu. Tiskopis, náležitosti a správní poplatek (pokud byl uhrazen) vám vrátí.

Jestliže dojde k naplnění limitu pro podání žádostí na zastupitelském úřadu za kalendářní měsíc pro daný typ pobytového oprávnění, jsou další žádosti automaticky nepřijatelné.