Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání je typ povolení k pobytu určený pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice vykonávat podnikatelskou činnost.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání můžete žádat, pokud chcete na území České republiky podnikat, provozovat živnost, být osobou samostatně výdělečně činnou, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti a jste:


Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Nejdéle na 2 roky.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.