Bezvízový pobyt na 1 rok pro držitele dlouhodobého pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem Evropské Unie

Držitelé platného povolení k dlouhodobému pobytu nebo dlouhodobého víza za účelem studia vydaného jiným členským státem Evropské unie mohou při splnění podmínek pobývat na území České republiky bezvízově, a to až po dobu 1 roku od prvního vstupu do země.


Koho se tento typ bezvízového pobytu týká?

Bezvízový pobyt na 1 rok se vás týká, pokud splňujete následující podmínky:

  • Jste držiteli platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem Evropské unie. Neplatí pro povolení k pobytu vydaná Irskem a Dánskem.
  • Povolení bylo vydáno v rámci výměnného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility (například ERASMUS) nebo v rámci dohod sjednaných mezi vysokoškolskými institucemi. Poznámka ohledně výměnného programu musí být uvedena na vašem průkazu o povolení k pobytu nebo vízu.
  • Budete na území České republiky studovat na vysoké škole, váš účel pobytu tedy bude studium.

Jaké jsou vaše povinnosti?


Jaké jsou vaše možnosti?