Povinnosti škol

Povinností vysokých škol a vyšších odborných škol v České republice ve vztahu k Ministerstvu vnitra, ohledně zahraničních studentů ze třetích zemí, je:

  • Neprodleně oznámit nezahájení, přerušení nebo ukončení studia držitele dlouhodobého víza za účelem studia, nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.
    • To se týká také těch studentů, kteří na území pobývají přechodně bez víza, protože jsou držiteli víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci programu EU nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a vysokou školou v České republice.
  • Vydat cizinci doklad o úspěšném dokončení studia pro účely podání žádosti o jiné pobytové oprávnění.

Pokud škola studentovi zároveň poskytuje ubytování, vztahují se na ni též povinnosti pro ubytovatele.