Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem studia je určené pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice studovat.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O dlouhodobé vízum za účelem studia můžete žádat, pokud bude forma studia odpovídat § 64 Zákona č. 326/1999 Sb. Nejčastější případy jsou tyto:

  • studium akreditovaného studijního programu na vysoké škole,
  • účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy (organizované veřejnou vysokou školou, v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy),
  • studium na střední škole nebo na vyšší odborné škole uskutečňované v rámci výměnného programu.

Co všechno je podle zákona považováno za studium, najdete přehledně na této samostatné stránce.


Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 1 roku.


Jak toto vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.