Dobrovolnictví - dohoda s hostitelskou organizací

Dohoda s hostitelskou organizací o dobrovolnictví je povinnou náležitostí žádostí o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účely studia, pokud žádost podáváte jako dobrovolníci.


Bližší informace o dobrovolné činnosti jsou definovány v § 64 odst. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území.

Doklad můžete předložit ve formě potvrzení o výkonu dobrovolné činnosti u konkrétní organizace, spolu s datem do kdy tuto činnost budete vykonávat.