Modrá karta

Modrá karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje občanům třetích zemí v České republice legálně pobývat a pracovat déle než 3 měsíce, a to na pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

ZMĚNA ZAMĚSTNÁNÍ

Kdo může žádat o modrou kartu?

O modrou kartu můžete žádat, pokud:

  • Máte dokončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky (vysoká kvalifikace).
  • Budete pracovat na pozici, která tuto kvalifikaci vyžaduje.
  • Budete mít pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou na dobu minimálně šesti měsíců se mzdou alespoň ve výši 1,5násobku průměrné hrubé mzdy v České republice.

Na jak dlouho se modrá karta vydává?

Modrá karta se vydává na dobu platnosti o 3 měsíce delší, než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 3 roky.


Jak modrá karta vypadá?


Jaké povinnosti jsou spojené s modrou kartou?


Co vám modrá karta umožní?

Po dobu platnosti pobytu můžete legálně pobývat a pracovat v České republice. S platným průkazem
o povolení k pobytu můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Jako držitelé modré karty můžete také:

  • Žádat o vydání modré karty v jiných členských státech Evropské unie, a to na území, bez nutnosti podávat žádost na zastupitelském úřadě. Vaši rodinní příslušníci mohou v tomto případě stejným způsobem žádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny.
  • Žádat o povolení k trvalému pobytu po 5 letech pobytu s modrou kartou na území jakýchkoliv členských států Evropské unie.

Zároveň vaši rodinní příslušníci mohou na zastupitelském úřadě žádat o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny ve zkrácené lhůtě 90 dní.


Můžete o modrou kartu žádat, i pokud nemáte žádné pobytové oprávnění v České republice?

Ano, pokud jste držiteli modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie a žádost podáte ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území České republiky. Žádost můžete podat také na zastupitelském úřadě České republiky.