Cestování po Schengenu – občané třetích zemí

Schengenský prostor

Schengenský prostor, nebo také Schengen, je společné území států, na jejichž vnitřních hranicích nejsou prováděny hraniční kontroly osob.

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Ostatní členské státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, tedy Bulharsko, Kypr a Rumunsko nejsou členy Schengenského prostoru a neuplatňují společnou vízovou politiku.

Pro aktuální informace o možnostech vstupu a pobytu na území Irska se obraťte přímo na příslušné orgány země.

Povolení k pobytu vydaná AndorrouSan Marinem nebo Vatikánem vás neopravňují ke vstupu do ostatních států Schengenu. Povolení k pobytu vydaná Monakem ke vstupu do ostatních států Schengenu naopak opravňují.

BEZVÍZOVÝ STYK

VÍZOVÁ POVINNOST

DĚTI A ŠKOLNÍ ZÁJEZDY

Za jakých podmínek můžete cestovat v schengenském prostoru a v Evropské unii?

Jako občané třetích zemí bez vízové povinnosti můžete pobývat na území států, které uplatňují společnou vízovou politiku, maximálně 90 dnů v jakémkoliv období 180 dnů. Den vstupu je považován za první den pobytu a den odjezdu za poslední den pobytu. Pro vstup na území nepotřebujete žádat předem o vízum, budete pouze zkontrolováni na hranicích v prvním státě schengenského prostoru, do kterého vstoupíte.

Můžete tak pobývat a svobodně se pohybovat po zemích, které uplatňují společnou vízovou politiku. Jsou to všechny země schengenského prostoru. Naopak Bulharsko, Rumunsko, Kypr a Irsko společnou vízovou politiku neuplatňují.


Můžete zkombinovat dlouhodobý a krátkodobý pobyt?

Pokud jste občané třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeny, a pokud vám skončí platnost dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, můžete na území schengenských států pobývat bez víza ještě po dobu maximálně 90 dnů během každých 180 dnů. Až poté musíte schengenský prostor opustit. Pokud jste si však na území teprve podali žádost o pobytové oprávnění, překročit maximální lhůtu 90 dnů v jakémkoliv období 180 dnů nemůžete.


Jaké doklady k cestování potřebujete, pokud máte v České republice pobytové oprávnění?

Pokud v České republice pobýváte na povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum, vždy u sebe musíte mít při cestování v rámci schengenského prostoru platný cestovní doklad, a zároveň platný průkaz o povolení k pobytu (nebo vízum v pase). Samotný průkaz o povolení k pobytu však není cestovním dokladem.