Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty a modré karty

Potvrzení o splnění podmínek je dokument, který vám vydá Ministerstvo vnitra, pokud splňujete podmínky pro vydání zaměstnanecké nebo modré karty. Na základě tohoto potvrzení zpravidla můžete nastoupit do zaměstnání


Kdy můžete na základě potvrzení o splnění podmínek nastoupit do zaměstnání?

Do zaměstnání můžete nastoupit nejdříve ode dne vydání potvrzení. To neplatí, pokud na území České republiky pobýváte přechodně bez víza. Pracovat můžete pouze, pokud pobýváte na území na základě krátkodobého nebo dlouhodobého víza (včetně D/VR víza), případně na základě povolení k pobytu.


Jak a kde potvrzení obdržíte?

Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké nebo modré karty obdržíte nejčastěji při registraci na pracovišti Ministerstva vnitra po příjezdu na území. Poté obvykle následuje snímání biometrických údajů a vydání biometrické karty. Až vydáním karty je obvykle řízení pravomocně ukončeno. Díky potvrzení o splnění podmínek však můžete pracovat i před pravomocným ukončením řízení.