Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem rodinným

Dlouhodobý pobyt za účelem rodinným je typ povolení k pobytu určený pro rodinné příslušníky občanů třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat déle než jeden rok.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem rodinným můžete žádat, pokud jste držiteli platného dlouhodobého víza za účelem rodinným nebo dlouhodobého pobytu za jakýmkoliv účelem a chcete se svým rodinným příslušníkem na území České republiky žít déle než jeden rok.


Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Nejdéle na 2 roky.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

S tímto povolením k pobytu v České republice nemáte volný přístup na trh práce a nemůžete se nechat zaměstnat.

Český právní systém neuznává polygamní manželství, a proto například není možné povolit pobyt za účelem rodinným žadatelce, jejíž manžel na území již pobývá s jinou manželkou.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.


Můžete o toto pobytové oprávnění žádat, i pokud nemáte žádné dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ne, žádost můžete podat, pouze pokud jste držiteli dlouhodobého pobytu za jakýmkoliv účelem nebo dlouhodobého víza za účelem rodinným.