Doklad prokazující příbuzenský vztah

Doklad prokazující příbuzenský vztah je jednou z povinných náležitostí při žádosti o:

Jako doklad prokazující příbuzenský vztah se považuje například:

  • rodný list
  • oddací list
  • doklad o nezaopatřenosti
  • doklad o poručnictví

V určitých případech je možné doložit také:

  • doklad prokazující osamělost cizince
  • doklad prokazující zdravotní stav cizince

Matriční doklady (například rodný, oddací, rozvodový list) musí být předloženy v originále.