Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Nezletilí cizinci (tj. cizinci mladší 18 let), kteří jsou dětmi cizinců s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, mohou požádat o vydání povolení k trvalému pobytu bez nutnosti splnění podmínky předchozího pobytu na území, pokud bude důvodem podání žádosti jejich společné soužití na území s rodiči. Žádost se podává na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Na území České republiky je její podání možné pouze za podmínek stanovených zákonem.


Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití může žádat dítě nebo zákonný zástupce (nejčastěji jeden z rodičů) dítěte, a to za těchto podmínek:

  • Alespoň jeden z rodičů je držitelem platného povolení k trvalému pobytu.
  • Dítě je mladší 18 let.
  • Účelem je společné soužití cizinců na území České republiky.

Na jak dlouho se toto pobytové oprávnění vydává?

Platnost povolení k trvalému pobytu na území není časově omezena, omezená je pouze platnost průkazu. Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává s dobou platnosti na 10 let, respektive 5 let u cizinců mladších 15 let. Platnost průkazu je možné prodloužit, a to i opakovaně.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti jsou spojené s tímto povolením k pobytu?

Pokud máte povolení k trvalému pobytu, vztahují se na vás povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Jako držitel povolení k trvalému pobytu také máte volný přístup na trh práce, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a právo na dávky sociální podpory. Pokud splňujete podmínky zákona o důchodovém pojištění, můžete také pobírat starobní důchod.