Povolení k trvalému pobytu bez předchozího pobytu na území České republiky

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území vydá Ministerstvo vnitra těm občanům třetích zemí, kteří o to požádají a kteří splňují zákonem dané podmínky.


V jakých případech můžete žádat o povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu?

O povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu můžete žádat:

  1. z humanitárních důvodů – zejména jako manželé nebo děti azylantů, případně pokud jste v minulosti byli občany České republiky,
  2. z důvodů hodných zvláštního zřetele,
  3. pokud je váš pobyt v zájmu České republiky,
  4. jako nezletilé dítě cizince, který pobývá v České republice na základě povolení k trvalému pobytu, a pokud se jedná o společné soužití těchto cizinců na území


Na jak dlouho se povolení k trvalému pobytu vydává?

Platnost povolení k trvalému pobytu na území není časově omezena, omezená je pouze platnost průkazu. Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává s dobou platnosti na 10 let, respektive 5 let u cizinců mladších 15 let. Platnost průkazu je možné prodloužit, a to i opakovaně


Jak povolení k trvalému pobytu vypadá?


Jaké povinnosti jsou spojené s tímto povolením k pobytu?

Pokud máte trvalý pobyt, vztahují se na vás povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Jako držitel povolení k trvalému pobytu také máte volný přístup na trh práce, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a právo na dávky sociální podpory. Pokud splňujete podmínky zákona o důchodovém pojištění, můžete také pobírat starobní důchod.