Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zdravotním

Dlouhodobý pobyt za účelem zdravotním je určen pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat v souvislosti s léčebnou procedurou či ozdravným pobytem.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zdravotním můžete žádat, pokud jste držiteli platného dlouhodobého víza za účelem zdravotním nebo dlouhodobého pobytu za jakýmkoliv účelem a hodláte na území České republiky pobývat v souvislosti s léčebnou procedurou či ozdravným pobytem. Jedná se například o:

  • Rehabilitační léčby
  • Dlouhodobé léčby
  • Lázeňské služby

Pod účel pobytu zdravotní nespadá výkon závislé činnosti (povolání) lékařů, zdravotních sester nebo jiného zdravotnického personálu. V takových případech můžete žádat o zaměstnaneckou kartu.


Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Nejdéle na 2 roky.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.