Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem kulturním

Dlouhodobý pobyt za účelem kulturním je určen pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat z důvodů souvisejících s kulturou, jako jsou například umělecká účinkování nebo náboženské misie.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem kulturním můžete žádat, pokud jste držiteli platného dlouhodobého víza za účelem kulturním nebo dlouhodobého pobytu za jakýmkoliv účelem a chystáte se na území České republiky vykonávat kulturní aktivity. Jedná se například o:

  • Filmové štáby
  • Umělecká účinkování
  • Náboženské misie
  • Kulturní projekty

Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Nejdéle na 2 roky.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

S dlouhodobým pobytem za účelem kulturním se v České republice nemůžete nechat zaměstnat, kromě výjimky u duchovních představitelů církví.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Zároveň pokud jste duchovním církve nebo náboženské společnosti registrované v České republice, můžete vykonávat duchovní a přidružené činnosti.