Potvrzení fyzické nebo právnické osoby, která vyvíjí na území kulturní aktivity

Potvrzení fyzické nebo právnické osoby, která vyvíjí na území České republiky kulturní aktivity, je dokument, který prokazuje naplnění kulturního účelu na území České republiky. Je to jedna z povinných náležitostí, pokud si žádáte o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem kulturním.


Zpravidla se jedná o smlouvu o spolupráci nebo smlouvu o vytvoření a užívání autorského díla mezi vámi (žadatelem) a kulturní institucí na území České republiky.

Tento dokument musí obsahovat:

  • identifikační údaje subjektu, který potvrzení vydává,
  • vaše identifikační údaje jakožto žadatele
  • specifikaci, jaký druh kulturní činnosti budete na území České republiky vykonávat,
  • údaj po jakou dobu budete kulturní činnost na území vykonávat,
  • informaci, jestli budete kulturní činnost provádět za úplatu, nebo ne.