Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem kulturním

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem kulturním je určené pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat z důvodů souvisejících s kulturou, jako jsou například umělecké účinkování nebo náboženské misie.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o dlouhodobé vízum za účelem kulturním?

O dlouhodobé vízum za účelem kulturním můžete žádat, pokud se chystáte na území České republiky vykonávat kulturní aktivity. Jedná se například o:

  • Filmové štáby
  • Umělecká účinkování
  • Náboženské misie
  • Kulturní projekty

Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 1 roku.


Jak vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

S vízem za účelem kulturním se v České republice nemůžete nechat zaměstnat, kromě výjimky u duchovních představitelů církví.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Pokud jste duchovním církve nebo náboženské společnosti registrované v České republice, můžete vykonávat duchovní a přidružené činnosti