Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sportovním

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem sportovním je určené pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice vykonávat profesionální sportovní činnost.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o dlouhodobé vízum za účelem sportovním?

O dlouhodobé vízum za účelem sportovním můžete žádat, pokud se chystáte na území České republiky vykonávat profesionální sportovní činnost.

Pod účel pobytu sportovní nespadají například trenéři nebo sportovní fyzioterapeuti. V takových případech můžete žádat o dlouhodobé vízum za účelem podnikání nebo o zaměstnaneckou kartu.


Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 1 roku.


Jak toto vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Zároveň se nemůžete nechat v České republice zaměstnat bez povolení k zaměstnání.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Po dobu platnosti pobytu můžete legálně pobývat a vykonávat profesionální sportovní činnost v České republice.