Doklad o účelu sportovním

V případě, kdy žádáte o dlouhodobé vízum za účelem sportovním nebo o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sportovním, předložte doklad potvrzující účel pobytu na území například ve formě hráčské smlouvy, kterou jste uzavřeli se sportovním klubem. Tyto druhy pobytových oprávnění se týkají výhradně občanů třetích zemí, kteří chtějí na území České republiky vykonávat profesionální sportovní činnost.


Takovými doklady mohou být například:

  • standardní profesionální smlouva,
  • hráčská smlouva,
  • ligová profesionální smlouva,
  • smlouva o sportovní činnosti,
  • smlouva o spolupráci při výkonu sportovní činnosti.

Tato smlouva musí být řádně registrována u příslušného sportovního svazu, který v daném odvětví působí jako zastřešující orgán.

Ze smlouvy musí být patrné, že budete na území České republiky vykonávat profesionální sportovní činnost v rámci soutěže, která je příslušným sportovním svazem označena jako profesionální. Zpravidla se jedná o nejvyšší, případně druhou nejvyšší soutěž v daném sportovním odvětví. Dále musí smlouva obsahovat časové rozmezí, kdy zde budete působit, a výši hráčské odměny.

Pokud vaše činnost neodpovídá výše uvedenému popisu, ale jste za svou sportovní činnost sportovním klubem odměňováni, můžete žádat o zaměstnaneckou kartu. Toto se týká i trenérů, sportovních fyzioterapeutů a dalších, které nelze zařadit pod účel sportovní. V těchto případech je třeba žádat o dlouhodobé vízum za účelem podnikání nebo o zaměstnaneckou kartu.