Osvědčení o registraci

Osvědčení o registraci je veřejnou listinou vydávanou občanům Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a při splnění podmínek některým občanům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří chtějí pobývat na území České republiky po dobu delší než tři měsíce a kteří o její vydání požádají.

S ohledem na skutečnost, že občané Evropské unie mohou na území České republiky vstoupit a pobývat bez omezení, není vydání osvědčení o registraci nutnou podmínkou jejich pobytu na území – je proto zcela na jejich vůli, zda o jeho vydání požádají či nikoliv.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o osvědčení o registraci?

Občané Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Dále občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, pokud se nacházeli na území k 31. 12. 2020 (podle Výstupové dohody).


Na jak dlouho se osvědčení o registraci vydává?

Občanům Evropské unie se osvědčení o registraci vydává s dobou platnosti na 10 let. Občanům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří oprávněně pobývali na území České republiky k 31. 12. 2020 (podle Výstupové dohody), se osvědčení o registraci vydává s dobou platnosti na 5 let. Platnost osvědčení o registraci není možné prodloužit. Po skončení doby platnosti tak žádáte o osvědčení znovu, nebo můžete žádat o povolení k trvalému pobytu.


Jak osvědčení o registraci vypadá?

Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s osvědčením o registraci?

Po dobu pobytu na území České republiky se na Vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám osvědčení o registraci umožní? 

V rámci řízení o žádosti o vydání osvědčení o registraci vám pracovníci Ministerstva vnitra zároveň zažádají o rodné číslo. To se netýká cizinců, kteří rodné číslo získali už dříve, a občanů Slovenské republiky narozených do roku 1993. Rodné číslo potřebujete například doložit při koupi vozidla.

Pokud byste chtěli žádat o trvalý pobyt, můžete díky osvědčení o registraci jednodušeji prokázat délku pobytu na území České republiky. Osvědčení o registraci vám také umožní volit do zastupitelstva obce a do Evropského parlamentu. Osvědčení o registraci vám výrazně zjednoduší také řešení různých životních situací, které při vašem pobytu na území mohou nastat.