Právo volit a být volen v České republice a Evropské unii

Na základě unijní legislativy mohou občané Evropské unie od 1. května 2004 volit a kandidovat v České republice do zastupitelstev obcí (případně v místních referendech) a Evropského parlamentu.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do zastupitelstev obcí se v České republice konají pravidelně jednou za 4 roky, kdy občané vybírají složení svého zastupitelstva a přímo se tak podílejí chodu věcí veřejných ve své obci. V případě velkých obcí, které jsou dále členěny na městské obvody nebo městské části (Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava, Liberec a Praha), můžete volit do zastupitelstva celého města, ale současně také do zastupitelstva jednotlivého městského obvodu nebo městské části.

Právo volit

Právo volit do zastupitelstev obcí, měst nebo hlavního města Prahy, mají v České republice všichni občané Evropské unie, kteří:

 • mají na území České republiky trvalý pobyt, potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci,
 • alespoň v druhý den voleb dosáhli věku 18 let,
 • mají hlášené bydliště v dané obci nebo městě, kde chtějí hlasovat a
 • jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů u příslušného obecního úřadu.

Pokud splňujete první 3 výše zmíněné body, požádejte o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Učinit tak můžete na obecním úřadě v místě vašeho bydliště. Pokud bydlíte v obci, která se dělí na městské části nebo městské obvody, žádejte na úřadě příslušné městské části nebo obvodu.

Žádost o zápis můžete podat kdykoliv, ale nejpozději dva dny před dnem konání voleb, to znamená nejpozději ve středu do 16.00.

Zápis do seznamu voličů v České republice nemá žádné dopady na evidenci seznamu voličů ve vašem domovském státě, a tedy nijak neomezuje vaše právo tam i nadále volit.

Platnost zápisu v seznamu voličů není časově omezena. Budete tedy v seznamu zapsáni do doby, než zažádáte o výmaz nebo dokud budete splňovat zákonné podmínky. Zároveň pokud se přestěhujete v rámci České republiky, budete automaticky vedeni v seznamu voličů v nové obci. Není tedy nutné pro další volby žádat o zápis znovu. Pokud se ale přestěhujete z České republiky úplně, nebudete již splňovat podmínku pobytu a budete ze seznamu vyškrtnuti.

O zápis můžete žádat:

 1. Osobně
  • V tomto případě si s sebou vezměte občanský průkaz nebo pas
  • a průkaz o povolení k trvalému pobytu, potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registrace.
 2. Poštou
  • Vyplňte všechny údaje uvedené ve formuláři žádosti a zašlete ho na příslušný obecní úřad.
  • Pokud obecní úřad zjistí, že nesplňujete podmínky pro zápis do seznamu voličů, zašle vám o tom písemně vyrozumění.

V případě pochybností si můžete na obecním úřadě ověřit, jestli jste v seznamu voličů zapsáni. Pokud zjistíte chybu, můžete podat žádost o její odstranění nebo doplnění údajů. Obecní úřad musí do 48 hodin žádosti vyhovět nebo vám písemně sdělit důvody, pro které nebylo možné žádosti vyhovět.

Právo kandidovat

Právo kandidovat do zastupitelstev obcí, měst nebo hlavního města Prahy, mají všichni občané Evropské unie, kteří:

 • Mají na území České republiky trvalý pobyt, potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci,
 • alespoň v druhý den voleb dosáhli věku 18 let,
 • mají hlášené bydliště v dané obci nebo městě, kde chtějí kandidovat.

V České republice se mohou stát na základě zákona starostou nebo místostarostou pouze občané ČR. Můžete být nicméně zvoleni do zastupitelstva nebo se stát členem rady obce.

Zároveň nemohou být cizinci členy politických stran a hnutí. Můžete ale kandidovat na jejich kandidátních listinách bez politické příslušnosti.

Kandidovat můžete na kandidátních listinách:

 • politických stran,
 • politických hnutí,
 • koalic politických stran a hnutí,
 • sdružení nezávislých kandidátů,
 • sdružení poltických stran, hnutí a nezávislých kandidátů nebo
 • jako nezávislý kandidát.

Pokud chcete do obecního zastupitelstva kandidovat sám jako nezávislý, musí být vaše kandidatura podpořena peticí voličů. Konkrétní číslo počtu signatářů petice je odlišné v závislosti na celkovém počtu obyvatel obce a je zveřejněno nejpozději 85 dnů před dnem konání voleb. Nejpozději 66 dnů před volbami je nutné podat registračnímu úřadu kandidátní listinu. Pokud chcete kandidovat za politickou stranu nebo hnutí, obraťte se s vaším záměrem na daný subjekt.